شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ALL

ALL
نرخ فعلی 2,230 0
turkey-currency
نرخ فعلی: 2,230 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 2,230 0
واحد پولی: ریال
کشور : -
شاخه: turkey-currency
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ALL - 10 200 990 1,120 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 2,192 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 2,160 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 1,824 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 406 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 1,604 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 626 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.03%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی