درهم امارات / کرون سوئد

AED/SEK Ask
نرخ فعلی:: 2.3501 0.38
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.3501 0.38
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.3501 0.38
واحد پولی : -
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۴۳:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.3501 05:43:27 0.0004 0.02% 0.009 0.38% 0.011 0.47% 0.0158 0.3501
2.3505 05:29:16 0.0048 0.20% 0.0086 0.37% 0.0106 0.45% 0.0154 0.3505
2.3553 05:14:27 0.005 0.21% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3503 05:02:23 - - 0.0088 0.37% 0.0108 0.46% 0.0156 0.3503
2.3503 05:02:20 0.005 0.21% 0.0088 0.37% 0.0108 0.46% 0.0156 0.3503
2.3553 04:49:29 0.0053 0.23% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.35 04:43:18 0.0053 0.23% 0.0091 0.39% 0.0111 0.47% 0.0159 0.35
2.3553 04:21:30 0.005 0.21% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3503 04:15:31 0.005 0.21% 0.0088 0.37% 0.0108 0.46% 0.0156 0.3503
2.3553 04:00:51 - - 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3553 04:00:48 0.0051 0.22% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3502 03:43:28 0.0051 0.22% 0.0089 0.38% 0.0109 0.46% 0.0157 0.3502
2.3553 03:35:32 - - 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3553 03:35:31 0.0051 0.22% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3502 03:22:25 0.0051 0.22% 0.0089 0.38% 0.0109 0.46% 0.0157 0.3502
2.3553 03:07:26 0.0038 0.16% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3515 03:02:28 - - 0.0076 0.32% 0.0096 0.41% 0.0144 0.3515
2.3515 03:02:28 0.0038 0.16% 0.0076 0.32% 0.0096 0.41% 0.0144 0.3515
2.3553 02:42:26 0.0011 0.05% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3542 02:22:31 0.002 0.09% 0.0049 0.21% 0.0069 0.29% 0.0117 0.3542
2.3522 02:02:38 - - 0.0069 0.29% 0.0089 0.38% 0.0137 0.3522
2.3522 02:02:37 0.0031 0.13% 0.0069 0.29% 0.0089 0.38% 0.0137 0.3522
2.3553 01:56:32 0.0004 0.02% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3549 01:43:58 0.0004 0.02% 0.0042 0.18% 0.0062 0.26% 0.011 0.3549
2.3553 01:28:27 0.0025 0.11% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3528 01:22:40 0.0025 0.11% 0.0063 0.27% 0.0083 0.35% 0.0131 0.3528
2.3553 01:07:32 0.0042 0.18% 0.0038 0.16% 0.0058 0.25% 0.0106 0.3553
2.3511 01:02:41 - - 0.008 0.34% 0.01 0.43% 0.0148 0.3511
2.3511 01:02:39 0.0002 0.01% 0.008 0.34% 0.01 0.43% 0.0148 0.3511
2.3513 00:43:46 0.0015 0.06% 0.0078 0.33% 0.0098 0.42% 0.0146 0.3513
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی