درهم امارات / ین ژاپن

AED/JPY Ask
نرخ فعلی:: 31.0734 3.72
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 31.0734 3.72
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 31.0734 3.72
واحد پولی : -
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد درهم امارات / ین ژاپن

۱۳:۲۲:۳۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درهم امارات / ین ژاپن 1.1134 0.1335 1.1371 1.6299 2.3834 0.4444

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.0734

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.0734

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.0734

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.0734

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.58%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی