درهم امارات / پوند انگلیس

AED/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.1984 3.73
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1984 3.73

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1984 3.73

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

درهم امارات / پوند انگلیس در روز جاری

۲۳:۰۷:۵۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1984 23:07:52 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 23:05:43 - - - - - - 0.001 -
0.2058 23:05:37 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 22:42:48 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 22:05:26 - - - - - - 0.001 -
0.2058 22:05:22 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 21:56:46 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 21:44:43 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 21:28:35 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 21:23:32 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 21:07:48 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 20:24:33 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 20:14:50 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 20:06:01 - - - - - - 0.001 -
0.2058 20:06:00 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 19:49:46 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 19:45:03 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 19:21:49 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 19:04:57 - - - - - - 0.001 -
0.2058 19:04:56 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 18:56:31 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 18:44:52 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 18:35:59 - - 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.1984 18:35:52 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 18:23:57 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 18:07:54 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 18:04:56 - - - - - - 0.001 -
0.2058 18:04:50 0.0074 3.73% - - - - 0.001 -
0.1984 17:42:45 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0074 3.73% 0.0064 -
0.2058 17:05:53 - - - - - - 0.001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی