AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc

AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc
نرخ فعلی:: 8,582 0
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
نرخ فعلی: : 8,582 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8,582 0
واحد پولی : یورو
کشور : لوکزامبورگ
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc - 17 27 585 268 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,591 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,579 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,609 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,466 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 116 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی