صرافی رستمی

55891005
55891006
info@rostamiexchange.com
تهران
تهران - خیابان پانزده خرداد - بازار بزرگ عباس آباد - کوچه حمام چال - پاساژ ملت - طبقه 1 - جنب بانک ملی ایران - صرافی رستمی پلاک 79
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
spy-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
spy-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
pageurl - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
- - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۲۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی