شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/XAF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.18%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی