شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/CZK Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرونا چک 24.554 24.554 24.568 24.554 (0.06%) 0.014 ۰۱:۳۶:۰۴
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0555 0.0554 0.0556 0.0554 (2.53%) 0.0014 ۰۲:۳۶:۰۴
درهم امارات / کرون چک 6.6847 6.6847 6.6847 6.6847 (0.1%) 0.0068 ۰۱:۴۲:۱۶
/ درهم امارات 0.2037 0.2035 0.2041 0.2035 (2.41%) 0.0049 ۰۲:۴۲:۱۴
AUD/CZK 15.1216 15.0909 15.1486 15.0909 (0.26%) 0.0393 ۰۲:۴۲:۱۶
ZAR/AUD 0.0902 0.0901 0.0904 0.0901 (2.22%) 0.002 ۰۲:۴۲:۱۴
ARS/CZK 0.3816 0.3816 0.3816 0.3816 (0.1%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۶
ZAR/ARS 3.5744 3.5716 3.5819 3.5716 (2.42%) 0.0863 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/BBD 0.1131 0.113 0.1134 0.113 (2.48%) 0.0028 ۰۲:۴۲:۱۷
ZAR/BHD 0.0209 0.0209 0.021 0.0209 (2.39%) 0.0005 ۰۲:۲۱:۱۶
BRL/CZK 4.81 4.81 4.81 4.81 (0.21%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۶
ZAR/BRL 0.2828 0.2826 0.2834 0.2826 (2.41%) 0.0068 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/BWP 0.6654 0.6584 0.6654 0.6584 (1.25%) 0.0082 ۰۲:۴۲:۱۴
CAD/CZK 17.51 17.5 17.51 17.5 (0.4%) 0.07 ۰۲:۰۷:۱۵
ZAR/CAD 0.0778 0.0778 0.078 0.0778 (2.06%) 0.0016 ۰۲:۴۲:۱۴
CHF/CZK 25.7433 25.7433 25.7974 25.7974 (0.15%) 0.0385 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/CHF 0.0529 0.0528 0.053 0.0528 (2.27%) 0.0012 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/CLP 46.3 46.26 46.4 46.26 (2.42%) 1.12 ۰۲:۴۲:۱۷
ZAR/CNY 0.3972 0.3935 0.3972 0.3935 (1.25%) 0.0049 ۰۲:۴۲:۱۴
CNY/CZK 3.4601 3.4601 3.4601 3.4601 (0.1%) 0.0036 ۰۱:۴۲:۱۷
NZD/CZK 14.8268 14.8183 14.8612 14.8183 (0.18%) 0.027 ۰۲:۴۲:۱۵
DKK/CZK 3.662 3.659 3.662 3.659 (0.24%) 0.0087 ۰۲:۴۲:۱۶
PLN/CZK 6.0319 6.0261 6.0334 6.0301 (0.05%) 0.003 ۰۲:۴۲:۱۴
GBP/CZK 30.55 30.521 30.57 30.555 (0.07%) 0.022 ۰۲:۴۲:۱۶
EUR/CZK 27.356 27.309 27.359 27.329 (0.03%) 0.007 ۰۲:۴۲:۱۶
SEK/CZK 2.489 2.4817 2.4902 2.4874 (0.25%) 0.0063 ۰۲:۴۲:۱۴
HKD/CZK 3.1675 3.1674 3.1675 3.1674 (0.1%) 0.0033 ۰۲:۴۲:۱۷
INR/CZK 0.3253 0.3253 0.3253 0.3253 (0.12%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۷
ISK/CZK 0.177 0.177 0.1771 0.1771 (0.17%) 0.0003 ۰۲:۰۷:۱۵
JPY/CZK 0.228 0.2277 0.228 0.2278 (0.04%) 0.0001 ۰۲:۴۲:۱۷
MXN/CZK 1.0361 1.0361 1.0399 1.0399 (1.2%) 0.0125 ۰۲:۴۲:۱۵
NOK/CZK 2.3559 2.3482 2.3574 2.3482 (0.27%) 0.0063 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/CZK 0.4802 0.4802 0.4802 0.4802 (0.1%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۷
PKR/CZK 0.1487 0.1487 0.1487 0.1487 (0.13%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/CZK 0.3116 0.3116 0.3116 0.3116 (0.1%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
SAR/CZK 6.5373 6.5373 6.5373 6.5373 (0.1%) 0.0066 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/CZK 17.2 17.2 17.2 17.2 (0.12%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۷
THB/CZK 0.7546 0.7546 0.7546 0.7546 (0.09%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۷
TRY/CZK 3.8 3.8 3.8 3.8 (0.26%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۷
TWD/CZK 0.8135 0.8135 0.8135 0.8135 (0.06%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۷
VEF/CZK 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 (33.33%) 0.0001 ۱۹:۲۸:۱۶
ZAR/CZK 1.3614 1.3604 1.3643 1.3604 (2.51%) 0.0342 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/DKK 0.3751 0.372 0.3751 0.372 (1.1%) 0.0041 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/EGP 0.8755 0.8748 0.8773 0.8748 (2.41%) 0.0211 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/EUR 0.0499 0.0498 0.05 0.0498 (2.41%) 0.0012 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/GBP 0.0446 0.0445 0.0447 0.0445 (2.47%) 0.0011 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/HKD 0.4338 0.4298 0.4338 0.4298 (1.23%) 0.0053 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/HUF 17.78 17.78 17.82 17.79 (2.14%) 0.38 ۰۲:۲۱:۱۳
ZAR/IDR 906.45 897.04 906.45 897.04 (1.23%) 11.06 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/INR 4.2283 4.1844 4.2283 4.1844 (1.23%) 0.0516 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/ISK 7.7 7.69 7.72 7.69 (2.34%) 0.18 ۰۲:۴۲:۱۸
ZAR/JMD 7.6 7.59 7.61 7.59 (2.5%) 0.19 ۰۲:۴۲:۱۸
ZAR/JOD 0.0394 0.0393 0.0395 0.0393 (2.54%) 0.001 ۰۲:۴۲:۱۸
ZAR/JPY 6.0359 5.9753 6.0359 5.9841 (1.11%) 0.0667 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/KES 5.8 5.8 5.81 5.8 (2.41%) 0.14 ۰۲:۲۱:۱۳
ZAR/KRW 67.969 67.264 67.969 67.264 (1.23%) 0.829 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/LBP 84.21 84.13 84.37 84.13 (2.42%) 2.04 ۰۲:۴۲:۱۸
ZAR/LKR 10.45 10.44 10.47 10.44 (2.49%) 0.26 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/LTL 0 0.2333 0.2349 0.2342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
ZAR/MAD 0.5479 0.5475 0.549 0.5475 (2.43%) 0.0133 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/MXN 1.3144 1.3082 1.3172 1.3082 (1.51%) 0.0198 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/MYR 0.2426 0.2401 0.2426 0.2401 (1.21%) 0.0029 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/NAD 0.9778 0.977 0.9799 0.977 (2.34%) 0.0229 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/NOK 0.5895 0.5838 0.5895 0.5847 (0.97%) 0.0057 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/NPR 6.64 6.64 6.66 6.64 (2.41%) 0.16 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/NZD 0.092 0.0918 0.0921 0.0918 (2.51%) 0.0023 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/OMR 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 (2.34%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۳
ZAR/PAB 0.0555 0.0554 0.0556 0.0554 (2.35%) 0.0013 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/PHP 2.8661 2.8364 2.8661 2.8364 (1.23%) 0.0349 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/PKR 9.305 9.209 9.305 9.209 (1.23%) 0.113 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/PLN 0.2267 0.2263 0.2271 0.2263 (2.21%) 0.005 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/QAR 0.2019 0.2018 0.2024 0.2018 (3.82%) 0.0077 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/RON 0.2416 0.2413 0.242 0.2413 (2.2%) 0.0053 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/RUB 4.3698 4.3664 4.379 4.3664 (2.42%) 0.1055 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/SAR 0.2083 0.2081 0.2088 0.2081 (2.45%) 0.0051 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/SEK 0.5497 0.5497 0.5532 0.5529 (1.86%) 0.0103 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/SGD 0.0792 0.0791 0.0793 0.0791 (2.4%) 0.0019 ۰۲:۴۲:۱۴
ZAR/THB 1.8235 1.8046 1.8235 1.8046 (1.24%) 0.0223 ۰۲:۴۲:۱۳
ZAR/TRY 0.3584 0.3583 0.3589 0.3583 (2.23%) 0.008 ۰۲:۴۲:۱۳
ZAR/TWD 1.6917 1.6742 1.6917 1.6742 (1.23%) 0.0206 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/VEF 4318.8727 4311.0087 4327.6789 4311.0087 (2.52%) 108.7543 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/XAF 32.69 32.63 32.76 32.63 (3.65%) 1.19 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/XCD 0.1508 0.1505 0.1511 0.1505 (2.52%) 0.0038 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/XOF 33.2 33.14 33.27 33.14 (2.5%) 0.83 ۰۲:۴۲:۱۹
ZAR/LSL 0 0.9831 0.9831 0.9831 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/COP 0 227.0563 227.0563 227.0563 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/CYP 0 0.0298 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۹ فروردین
BTC/CZK 0 158573 158573 158573 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/GHS 0 0.3281 0.3281 0.3281 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/MWK 0 41.9768 41.9768 41.9768 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/MUR 0 2.1913 2.2356 2.1913 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/NGN 0 20.77 20.922 20.77 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/PYG 0 374.7741 374.7741 374.7741 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/RWF 0 54.3009 54.3009 54.3009 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/SZL 0 1.0007 1.0007 1.0007 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/TND 0 1.9269 1.9269 1.9269 (0%) 0 ۱۶ اسفند
ZAR/UGX 0 217.4281 217.4281 217.4281 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/UYU 0 2.4387 2.4387 2.4387 (0%) 0 ۹ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی