شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/RUB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 79.2267 79.146 80.27 79.705 (0.76%) 0.605 ۱۷:۵۶:۱۳
درهم امارات / 21.4572 21.4563 21.8438 21.6907 (1.09%) 0.2344 ۱۷:۴۹:۱۵
AUD/RUB 48.47 48.21 49.22 48.85 (0.64%) 0.31 ۱۷:۴۹:۱۵
ARS/RUB 1.247 1.2345 1.247 1.237 (0.99%) 0.0121 ۱۷:۴۹:۱۶
AZN/RUB 46.7919 46.3913 47.4398 46.6248 (0.13%) 0.0586 ۱۷:۴۹:۱۶
BRL/RUB 15.73 15.46 15.73 15.47 (0.13%) 0.02 ۱۷:۴۹:۱۵
BYN/RUB 30.5472 30.5082 30.958 30.703 (0.66%) 0.2016 ۱۷:۴۹:۱۶
CAD/RUB 56.21 56 57.09 56.3 (0.05%) 0.03 ۱۷:۴۹:۱۵
CHF/RUB 82.63 82.39 83.97 83.12 (0.34%) 0.28 ۱۷:۴۹:۱۴
CHF/RUB RTS 83.896 83.0485 83.9087 83.1062 (0.34%) 0.2837 ۱۷:۴۹:۱۷
CNY/RUB 11.1094 11.1042 11.3089 11.2192 (1.02%) 0.113 ۱۷:۴۹:۱۷
DKK/RUB 11.7448 11.6904 11.9065 11.7574 (0.03%) 0.0032 ۱۷:۴۹:۱۷
EUR/RUB 88.078 87.718 88.883 87.718 (0.39%) 0.344 ۱۷:۳۵:۱۷
GBP/RUB 97.991 97.483 99.254 98.829 (0.68%) 0.664 ۱۷:۳۵:۱۷
GEL/RUB 23.8933 23.7386 24.3136 24.1079 (0.91%) 0.2182 ۱۷:۳۵:۱۸
HKD/RUB 10.1662 10.1639 10.3473 10.2761 (1.08%) 0.1093 ۱۷:۴۹:۱۸
HUF/RUB 0.246 0.2442 0.2484 0.2442 (0.82%) 0.002 ۱۷:۳۵:۱۷
INR/RUB 1.0476 1.0454 1.063 1.053 (0.83%) 0.0087 ۱۷:۴۹:۱۸
ISK/RUB 0.5679 0.5655 0.5759 0.5687 (0.02%) 0.0001 ۱۷:۴۹:۱۸
JPY/RUB 0.7318 0.7306 0.7428 0.7354 (0.73%) 0.0053 ۱۷:۳۵:۱۷
JPY/RUB RTS 0.742 0.7354 0.7427 0.7354 (0.81%) 0.0059 ۱۷:۳۵:۱۸
KZT/RUB 0.1763 0.176 0.1791 0.1777 (0.45%) 0.0008 ۱۷:۳۵:۱۸
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.3256 3.3236 3.3902 3.3713 (0.09%) 0.0031 ۱۷:۴۹:۱۴
NOK/RUB 7.562 7.4283 7.6233 7.4971 (0.16%) 0.012 ۱۷:۴۹:۱۴
NZD/RUB 47.56 47.28 48.21 47.72 (0.38%) 0.18 ۱۷:۳۵:۱۷
PHP/RUB 1.545 1.5429 1.5741 1.5621 (1.35%) 0.0208 ۱۷:۳۵:۱۷
PKR/RUB 0.4774 0.4748 0.4846 0.4811 (0.8%) 0.0038 ۱۷:۳۵:۱۷
PLN/RUB 19.31 19.2 19.6 19.26 (0.42%) 0.08 ۱۷:۴۹:۱۹
RON/RUB 18.0999 18.0387 18.3756 18.1697 (0.14%) 0.0255 ۱۷:۳۵:۱۷
SAR/RUB 21.3617 21.1153 21.362 21.1761 (0.92%) 0.1931 ۱۷:۳۵:۱۸
SEK/RUB 7.9571 7.8999 8.0774 7.9881 (0.09%) 0.0072 ۱۷:۴۹:۱۳
SGD/RUB 55.21 55.14 56.24 55.84 (1.12%) 0.62 ۱۷:۳۵:۱۸
THB/RUB 2.419 2.4105 2.4589 2.4356 (0.56%) 0.0136 ۱۷:۴۹:۱۹
TRY/RUB 12.2 12.1 12.29 12.1 (0.91%) 0.11 ۱۷:۳۵:۱۸
TWD/RUB 2.6112 2.6036 2.6498 2.6271 (0.66%) 0.0171 ۱۷:۳۵:۱۸
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.3698 4.3664 4.4769 4.4345 (0.84%) 0.0374 ۱۷:۴۹:۱۳
UAH/RUB 2.8543 2.8259 2.8543 2.8305 (0.96%) 0.0268 ۱۷:۳۵:۱۸
XAU/ARS 104886.2 104886.2 104886.2 104886.2 (0.47%) 487.5 ۰۳:۰۷:۱۴
XAU/AUD 2654.2 2654.2 2654.2 2654.2 (1.01%) 26.5 ۰۳:۰۷:۱۴
XAU/CAD 0 2284.08 2284.08 2284.08 (0%) 0 ۸ فروردین
XAU/CNY 11474.4 11474.4 11474.4 11474.4 (0.33%) 38.4 ۰۹:۱۴:۱۳
XAU/BRL 0 8169.1 8169.1 8169.1 (0%) 0 ۸ فروردین
XAU/CHF 0 49377.13 49377.13 49377.13 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/EUR 0 1455.75 1455.75 1455.75 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/GBP 0 1301.7 1301.7 1301.7 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/HKD 0 12553.549 12553.549 12553.549 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/IDR 0 228661.7 228661.7 228661.7 (0%) 0 ۱۲ اسفند
XAU/INR 0 121348.4 121348.4 121348.4 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/JPY 0 175083.5 175083.5 175083.5 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/KRW 0 19680.06 19680.06 19680.06 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/MXN 0 37975.45 37975.45 37975.45 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/RUB 0 127874.96 127874.96 127874.96 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/SAR 0 6093.4 6093.4 6093.4 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/THB 0 52934 52934 52934 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/TRY 0 10454.75 10454.75 10454.75 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/USD 0 1620.51 1620.51 1620.51 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/ZAR 0 28591.3 28591.3 28591.3 (0%) 0 ۹ فروردین
KRW/RUB 0.065 0.065 0.065 0.065 (0.15%) 0.0001 ۱۵:۱۴:۱۳
BTC/RUB 0 544696 544696 544696 (0%) 0 ۸ فروردین
XAG/RUB 1121.09 1121.09 1121.09 1121.09 (1.66%) 18.61 ۱۷:۰۰:۲۱
CZK/RUB 3.2111 3.1874 3.2538 3.2132 (0.09%) 0.0028 ۱۷:۴۹:۱۷
TJS/RUB 7.7631 7.7631 7.8735 7.8043 (0.76%) 0.0592 ۱۷:۳۵:۱۸
UZS/RUB 0.0084 0.0083 0.0084 0.0084 (1.2%) 0.0001 ۱۷:۳۵:۱۸
MDL/RUB 4.4131 4.3658 4.4432 4.3768 (0.31%) 0.0136 ۱۷:۴۹:۱۸
KGS/RUB 0.9898 0.9843 1.0007 0.9843 (0.04%) 0.0004 ۱۷:۳۵:۱۶
SDR/RUB 110.4788 109.2514 110.4788 109.2514 (0.02%) 0.0255 ۱۷:۳۵:۱۸
BGN/RUB 45.1203 44.8763 45.5482 44.8958 (0.23%) 0.1016 ۱۷:۴۹:۱۶
TMT/RUB 22.6563 22.6563 22.9671 22.7652 (0.71%) 0.1615 ۱۷:۳۵:۱۸
USD/RUB TOM 79.2267 79.142 80.265 79.75 (0.82%) 0.65 ۱۷:۵۶:۱۳
USD/RUB TOD 79.375 79.15 80.2575 79.69 (1.09%) 0.86 ۱۷:۵۶:۱۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی