شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Volcan Compania Minera SAA

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
3.40 3.40 3.40 3.40 2020/03/06 1398/12/16 1398-12-16
3.48 3.48 3.48 3.48 2020/02/06 1398/11/17 1398-11-17
3.49 3.49 3.49 3.49 2019/11/13 1398/08/22 1398-08-22
3.50 3.50 3.50 3.50 2018/11/24 1397/09/03 1397-09-03
3.58 3.58 3.58 3.58 2018/08/15 1397/05/24 1397-05-24
3.59 3.59 3.59 3.59 2018/06/29 1397/04/08 1397-04-08
3.50 3.50 3.50 3.50 2018/06/28 1397/04/07 1397-04-07
3.60 3.60 3.60 3.60 2018/05/19 1397/02/29 1397-02-29
3.59 3.59 3.59 3.59 2018/04/24 1397/02/04 1397-02-04

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Volcan Compania Minera SAA

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی