شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard FTSE North America

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی