شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی