شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی