شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون ایسلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.67%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی