شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 537 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,740 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.95%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی