iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.56%