شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Tadawul All Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 349.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 567.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 417.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 709.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.14%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی