شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Swedbank Robur Transfer 70

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.87%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی