شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.45%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی