شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب سکه بهار آزادی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 775,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 455,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 142.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 730,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 410,870 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 128.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,716,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,396,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 436.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,402,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,082,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 338.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی