شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Satrix Indi

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 510 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.06%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی