iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 141,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 137,047 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,071 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 131,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.91%