iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.31%