شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یووان چین سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 176 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,018 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی