iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

S&P/TSX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 114.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 206.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 590.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 961.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.69%