iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,193,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,336,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,263,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,266,957 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,724,342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,805,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,881,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,648,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.43%