شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,892,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 362,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,637,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 892,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,578,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,951,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,724,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,806,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.66%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی