شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,974,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 644,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,222,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,107,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,343,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,986,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,570,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,759,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.66%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی