شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Commodities

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,346.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,661.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,463.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,103.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.28%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی