iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.65%