iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 207 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 342 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,078 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.92%