شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 434 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,283 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی