شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 185 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.85%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی