شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 457,943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 450,971 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,699 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 428,065 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 390,352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69,318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی