iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 362,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,549 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 357,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,474 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 345,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 323,427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.88%