شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/XOF Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فرانک آفریقای غربی 598.84 598.72 609.25 598.72 (1.76%) 10.53 ۱۴:۰۷:۱۳
زلوتی لهستان / دلار 0.2454 0.2362 0.2456 0.2455 (3.94%) 0.0093 ۱۴:۰۷:۱۳
درهم امارات / 163.03 163 163.04 163 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۲۱
/ درهم امارات 0.9015 0.9008 0.9018 0.9016 (0.03%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
AUD/XOF 371.22 368.75 371.22 368.75 (0.54%) 1.98 ۰۱:۴۲:۱۷
PLN/AUD 0.3958 0.3958 0.3986 0.3986 (0.53%) 0.0021 ۰۱:۴۲:۱۷
ARS/XOF 9.31 9.3 9.31 9.31 (0.11%) 0.01 ۰۱:۰۰:۳۳
PLN/ARS 15.8079 15.8015 15.8253 15.8228 (0.11%) 0.0167 ۰۱:۴۲:۱۷
PLN/BBD 0.5005 0.5003 0.5007 0.5007 (0.02%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
PLN/BHD 0.0924 0.0924 0.0925 0.0925 (0%) 0 ۰۱:۰۰:۳۴
BRL/XOF 118.49 117.12 118.49 117.4 (0.66%) 0.78 ۰۱:۴۲:۱۷
PLN/BRL 1.2401 1.2401 1.2537 1.2519 (0.68%) 0.0084 ۰۱:۴۲:۱۷
CAD/XOF 429.98 427.63 429.98 427.93 (0.36%) 1.54 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/CAD 0.3418 0.3418 0.3437 0.3434 (0.5%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/CHF 0.2338 0.2333 0.2338 0.2336 (0.13%) 0.0003 ۰۱:۰۰:۲۵
PLN/CLP 204.86 204.75 204.98 204.95 (0.05%) 0.11 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/CNY 1.7415 1.7406 1.7425 1.7422 (0.05%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/CZK 6.0379 6.0217 6.0403 6.0383 (0.04%) 0.0025 ۰۱:۴۲:۱۵
PLN/DKK 1.6462 1.6451 1.6468 1.646 (0.03%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۵
PLN/EGP 3.8763 3.8719 3.8773 3.8756 (0.01%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۸
EUR/XOF 666.15 665.85 667.24 667.21 (0.19%) 1.25 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/EUR 0.2203 0.2203 0.2204 0.2204 (0.09%) 0.0002 ۰۱:۰۰:۲۵
GBP/XOF 747.29 745.71 747.29 745.74 (0.07%) 0.5 ۰۱:۴۲:۱۷
PLN/GBP 0.1968 0.1968 0.1971 0.1971 (0.25%) 0.0005 ۰۱:۲۱:۱۹
HKD/XOF 77.24 77.24 77.26 77.24 (0.01%) 0.01 ۰۱:۲۱:۲۳
PLN/HKD 1.9022 1.901 1.903 1.9028 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/HUF 78.505 78.505 78.652 78.641 (0.13%) 0.104 ۰۱:۴۲:۱۵
HUF/XOF 1.8735 1.8695 1.8735 1.8703 (0.03%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/IDR 3969.58 3967.53 3971.33 3971.28 (0.01%) 0.53 ۰۱:۴۲:۱۹
INR/XOF 7.9346 7.933 7.935 7.933 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۲۳
PLN/INR 18.51 18.51 18.53 18.52 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۹
ISK/XOF 4.3185 4.3166 4.3237 4.321 (0.19%) 0.0084 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/ISK 34.06 34.03 34.08 34.05 (0.09%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/JMD 33.62 33.6 33.63 33.63 (0%) 0 ۰۱:۰۰:۳۸
PLN/JOD 0.1741 0.1741 0.1743 0.1743 (0.06%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/JPY 26.498 26.4699 26.5147 26.51 (0.17%) 0.0459 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/XOF 5.5476 5.5465 5.5502 5.5465 (0.07%) 0.0039 ۰۱:۲۱:۲۳
PLN/KES 25.66 25.65 25.68 25.67 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/KRW 297.49 297.49 298.02 297.81 (0.15%) 0.46 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/LBP 372.67 372.48 372.83 372.76 (0.01%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/LKR 46.25 46.22 46.27 46.27 (0.02%) 0.01 ۰۱:۰۰:۳۹
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 2.4288 2.4249 2.4296 2.426 (0.23%) 0.0056 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/XOF 25.63 25.47 25.63 25.63 (0.39%) 0.1 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/MXN 5.7103 5.7103 5.7681 5.7444 (0.63%) 0.0357 ۰۱:۴۲:۱۵
PLN/MYR 1.0623 1.0618 1.0628 1.0628 (0.07%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/NAD 4.3155 4.3155 4.3363 4.3255 (0.35%) 0.0149 ۰۱:۴۲:۱۹
NOK/XOF 57.55 57.05 57.55 57.05 (0.72%) 0.41 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/NOK 2.5551 2.5551 2.5966 2.5966 (1.7%) 0.0435 ۰۱:۴۲:۱۵
PLN/NPR 29.39 29.37 29.4 29.4 (0.07%) 0.02 ۰۱:۴۲:۲۰
NZD/XOF 363.38 361.15 363.38 361.15 (0.43%) 1.55 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/NZD 0.4046 0.4046 0.4072 0.4072 (0.62%) 0.0025 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/OMR 0.0946 0.0945 0.0946 0.0946 (0.11%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۴۱
PLN/PAB 0.2454 0.2452 0.2455 0.2454 (0.04%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۲۰
PHP/XOF 11.711 11.7086 11.7115 11.7086 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۲۴
PLN/PHP 12.56 12.56 12.56 12.56 (0.08%) 0.01 ۰۱:۰۰:۴۲
PKR/XOF 3.6269 3.6262 3.6271 3.6262 (0.14%) 0.0051 ۰۱:۲۱:۲۴
PLN/PKR 40.75 40.73 40.77 40.77 (0.12%) 0.05 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/QAR 0.9055 0.905 0.9063 0.9062 (0.14%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/RON 1.0673 1.0664 1.0677 1.0668 (0.08%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/RUB 19.32 19.32 19.36 19.34 (0.31%) 0.06 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/SAR 0.9217 0.9213 0.9223 0.9221 (0.09%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/SEK 2.4231 2.4231 2.4436 2.4362 (0.51%) 0.0124 ۰۱:۴۲:۱۴
PLN/SGD 0.3501 0.35 0.3504 0.3504 (0.14%) 0.0005 ۰۱:۰۰:۴۲
PLN/THB 7.97 7.97 7.99 7.99 (0.13%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/TRY 1.5803 1.5797 1.5856 1.5847 (0.37%) 0.0059 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/TWD 7.42 7.42 7.42 7.42 (0.13%) 0.01 ۰۱:۰۰:۴۲
PLN/VEF 18116.0533 18102.2836 19127.1635 19118.4784 (5.64%) 1020.1885 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/XAF 146.26 146.15 146.37 146.31 (0.13%) 0.19 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/XCD 0.6674 0.6652 0.6679 0.6676 (0.12%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/XOF 146.94 146.83 147.02 146.95 (0.12%) 0.18 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/ZAR 4.3147 4.3147 4.3364 4.3287 (0.47%) 0.0204 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/UAH 6.899 6.8954 6.9051 6.9019 (0.12%) 0.0082 ۰۱:۴۲:۲۰
RUB/XOF 7.63 7.58 7.63 7.6 (0.13%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/XOF 159.44 159.4 159.44 159.4 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۲۵
SEK/XOF 60.6 60.43 60.63 60.63 (0.03%) 0.02 ۰۱:۴۲:۲۰
SGD/XOF 420.05 419.46 420.05 419.46 (0.05%) 0.21 ۰۱:۴۲:۲۰
THB/XOF 18.43 18.4 18.44 18.4 (0.05%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۰
TRY/XOF 93.03 92.75 93.05 92.76 (0.26%) 0.24 ۰۱:۴۲:۲۰
TWD/XOF 19.84 19.82 19.84 19.83 (0%) 0 ۰۱:۰۰:۴۳
VEF/XOF 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۱۴ آذر
ZAR/XOF 34.07 33.92 34.07 33.97 (0.35%) 0.12 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی