شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/QAR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ریال قطر 3.66 3.66 3.6772 3.6772 (0.26%) 0.0097 ۰۴:۴۳:۰۵
زلوتی لهستان / دلار 0.2362 0.2357 0.2363 0.2357 (0.13%) 0.0003 ۰۴:۵۶:۱۳
درهم امارات / 0.9985 0.9985 1.0011 1.0011 (0.07%) 0.0007 ۰۴:۴۹:۱۵
/ درهم امارات 0.8659 0.8645 0.8662 0.8645 (0.14%) 0.0012 ۰۴:۴۹:۱۵
AUD/QAR 2.2062 2.1994 2.2062 2.2045 (0.1%) 0.0021 ۰۴:۴۹:۱۵
PLN/AUD 0.3922 0.3922 0.3933 0.3926 (0.13%) 0.0005 ۰۴:۴۹:۱۵
ARS/QAR 0.0565 0.0565 0.0566 0.0566 (0%) 0 ۰۴:۴۹:۱۵
PLN/ARS 15.3043 15.2778 15.3101 15.2778 (0.14%) 0.022 ۰۴:۴۹:۱۵
PLN/BBD 0.4809 0.4801 0.4811 0.4801 (0.15%) 0.0007 ۰۴:۴۹:۱۵
PLN/BHD 0.0888 0.0887 0.0889 0.0887 (0.23%) 0.0002 ۰۴:۴۹:۱۵
BRL/QAR 0.6855 0.6855 0.6873 0.6873 (0.07%) 0.0005 ۰۴:۴۹:۱۵
PLN/BRL 1.2615 1.2593 1.2619 1.2593 (0.15%) 0.0019 ۰۴:۴۹:۱۵
CAD/QAR 2.5772 2.5724 2.5807 2.5807 (0.33%) 0.0085 ۰۴:۴۹:۱۵
PLN/CAD 0.3355 0.3354 0.3361 0.3354 (0.27%) 0.0009 ۰۴:۴۹:۱۵
CHF/QAR 3.7542 3.7531 3.7593 3.7593 (0.01%) 0.0004 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/CHF 0.2305 0.2302 0.2305 0.2302 (0.09%) 0.0002 ۰۴:۴۹:۱۳
PLN/CLP 204.56 204.21 204.64 204.21 (0.14%) 0.29 ۰۴:۴۹:۱۶
CNY/QAR 0.5171 0.5171 0.5184 0.5184 (0.06%) 0.0003 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/CNY 1.6725 1.6696 1.6731 1.6696 (0.14%) 0.0024 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/CZK 6.0673 6.0639 6.0762 6.0639 (0.05%) 0.0031 ۰۴:۴۹:۱۴
PLN/DKK 1.6289 1.6279 1.6311 1.6297 (0%) 0 ۰۴:۴۹:۱۶
DKK/QAR 0.531 0.5308 0.5318 0.5318 (0.02%) 0.0001 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/EGP 3.7247 3.7183 3.7261 3.7183 (0.14%) 0.0053 ۰۴:۴۹:۱۶
EUR/QAR 3.969 3.9642 3.9736 3.9736 (0.14%) 0.0054 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/EUR 0.218 0.2179 0.218 0.2179 (0.09%) 0.0002 ۰۴:۴۹:۱۶
GBP/QAR 4.4927 4.4832 4.4967 4.4954 (0.06%) 0.0028 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/GBP 0.1927 0.1923 0.193 0.1927 (0.31%) 0.0006 ۰۴:۴۹:۱۷
HKD/QAR 0.4731 0.473 0.4743 0.4743 (0.06%) 0.0003 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/HKD 1.8276 1.8246 1.8284 1.8246 (0.14%) 0.0026 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/HUF 79.824 79.804 79.954 79.873 (0.04%) 0.035 ۰۴:۴۹:۱۴
PLN/IDR 3877.93 3871.23 3879.4 3871.23 (0.14%) 5.56 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/INR 17.98 17.94 17.98 17.94 (0.17%) 0.03 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/ISK 33.96 33.9 33.98 33.9 (0.15%) 0.05 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/JMD 32.2 32.14 32.21 32.14 (0.16%) 0.05 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/JOD 0.1677 0.1671 0.1678 0.1671 (0.42%) 0.0007 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/JPY 25.5856 25.5821 25.6654 25.6654 (0.19%) 0.0482 ۰۴:۴۹:۱۶
PLN/KES 25.01 24.97 25.02 24.97 (0.12%) 0.03 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/KRW 291.8 291.07 291.91 291.07 (0.21%) 0.6 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/LBP 358.02 357.4 358.11 357.4 (0.14%) 0.51 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/LKR 45.03 44.95 45.04 44.95 (0.13%) 0.06 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 2.4222 2.418 2.4231 2.418 (0.14%) 0.0033 ۰۴:۴۹:۱۷
MXN/QAR 0.1466 0.145 0.1466 0.1454 (1.24%) 0.0018 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/MXN 5.9069 5.9068 5.9649 5.9577 (1.27%) 0.0747 ۰۴:۴۹:۱۳
PLN/MYR 1.028 1.0272 1.0308 1.0308 (0.29%) 0.003 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/NAD 4.4937 4.4865 4.4959 4.4865 (1.15%) 0.0512 ۰۴:۴۹:۱۷
NOK/QAR 0.3463 0.3461 0.3472 0.3466 (0.12%) 0.0004 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/NOK 2.5056 2.4889 2.5073 2.4889 (0.75%) 0.0187 ۰۴:۴۹:۱۴
PLN/NPR 28.75 28.7 28.76 28.7 (0.14%) 0.04 ۰۴:۴۹:۱۷
NZD/QAR 2.1548 2.142 2.1548 2.142 (0.57%) 0.0123 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/NZD 0.4015 0.4015 0.4028 0.4023 (0.05%) 0.0002 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/OMR 0.0907 0.0906 0.0909 0.0906 (0.22%) 0.0002 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/PAB 0.2358 0.2353 0.2358 0.2353 (0.17%) 0.0004 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/PHP 11.95 11.94 11.96 11.94 (0.17%) 0.02 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/PKR 39.6 39.24 39.62 39.24 (0.89%) 0.35 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/QAR 0.8646 0.8638 0.8654 0.8654 (0.07%) 0.0006 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/RON 1.0542 1.0524 1.0543 1.0524 (0.15%) 0.0016 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/RUB 18.02 18 18.04 18 (0.17%) 0.03 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/SAR 0.8867 0.8852 0.8871 0.8852 (0.15%) 0.0013 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/SEK 2.4076 2.4037 2.4097 2.4037 (0.13%) 0.0031 ۰۴:۴۹:۱۳
PLN/SGD 0.3395 0.3392 0.3397 0.3392 (0.03%) 0.0001 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/THB 7.79 7.76 7.79 7.76 (0.26%) 0.02 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/TRY 1.5866 1.5856 1.5903 1.5868 (0.07%) 0.0011 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/TWD 7.14 7.13 7.14 7.13 (0%) 0 ۰۴:۲۸:۱۷
PLN/VEF 20428.7837 20401.6101 20434.0825 20401.6101 (0.1%) 21.1555 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/XAF 143.18 142.99 143.22 142.99 (0.1%) 0.15 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/XCD 0.6412 0.6404 0.6414 0.6404 (0.09%) 0.0006 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/XOF 143.91 143.72 143.95 143.72 (0.1%) 0.15 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/ZAR 4.4991 4.4991 4.5562 4.5412 (1.17%) 0.0527 ۰۴:۴۹:۱۷
PLN/UAH 6.4872 6.4749 6.4889 6.4749 (0.13%) 0.0085 ۰۴:۴۹:۱۷
RUB/QAR 0.0481 0.0481 0.0481 0.0481 (0.21%) 0.0001 ۰۴:۴۹:۱۷
SAR/QAR 0.9751 0.9751 0.9777 0.9777 (0.08%) 0.0008 ۰۴:۴۹:۱۸
SEK/QAR 0.3604 0.3598 0.3606 0.3606 (0.03%) 0.0001 ۰۴:۴۹:۱۸
SGD/QAR 2.5473 2.5455 2.5526 2.5526 (0.06%) 0.0015 ۰۴:۴۹:۱۸
THB/QAR 0.111 0.111 0.1115 0.1115 (0.18%) 0.0002 ۰۴:۴۹:۱۸
TRY/QAR 0.5449 0.5438 0.5457 0.5457 (0.04%) 0.0002 ۰۴:۴۹:۱۸
TWD/QAR 0.1212 0.1212 0.1215 0.1215 (0%) 0 ۰۴:۴۹:۱۸
VEF/QAR 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
ZAR/QAR 0.1923 0.1898 0.1923 0.1908 (1.21%) 0.0023 ۰۴:۴۹:۱۸
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی