شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PKR/RUB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 0 76.597 76.7375 76.7375 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / 0 20.8247 20.8688 20.8249 (0%) 0 ۱۶ فروردین
AUD/RUB 0 45.8 45.85 45.85 (0%) 0 ۱۷ فروردین
ARS/RUB 0 1.1784 1.181 1.1784 (0%) 0 ۱۶ فروردین
AZN/RUB 0 45.0987 45.2328 45.2328 (0%) 0 ۱۶ فروردین
BRL/RUB 0 14.3 14.308 14.3 (0%) 0 ۱۷ فروردین
BYN/RUB 29.6565 29.6524 29.7315 29.7102 (0.02%) 0.0064 ۰۱:۴۲:۱۶
CAD/RUB 0 53.9 54.067 53.9 (0%) 0 ۱۷ فروردین
CHF/RUB 0 78.27 78.38 78.27 (0%) 0 ۱۷ فروردین
CHF/RUB RTS 78.489 78.3198 78.5849 78.3198 (0.2%) 0.1579 ۰۱:۴۲:۱۶
PKR/CLP 5.1883 5.1883 5.1883 5.1883 (0.05%) 0.0028 ۰۰:۲۱:۱۸
CNY/RUB 10.7871 10.7845 10.8074 10.7845 (0.11%) 0.0116 ۰۱:۴۲:۱۶
PKR/CZK 0.1538 0.1538 0.1539 0.1539 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۶
DKK/RUB 11.091 11.0683 11.1086 11.0684 (0.23%) 0.0256 ۰۱:۴۲:۱۶
EUR/RUB 83.068 83.068 83.084 83.084 (0.07%) 0.054 ۰۰:۲۱:۱۲
GBP/RUB 0 93.859 93.99 93.859 (0%) 0 ۱۷ فروردین
GEL/RUB 24.1579 24.1515 24.2032 24.152 (0.13%) 0.0307 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/RUB 9.869 9.8663 9.8861 9.8665 (0.13%) 0.0126 ۰۱:۴۲:۱۶
HUF/RUB 0.2254 0.2254 0.2262 0.2261 (0.27%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۷
PKR/HUF 2.0301 2.024 2.0301 2.024 (0.38%) 0.0077 ۰۱:۴۲:۱۷
PKR/IDR 98.43 98.36 99.06 98.36 (0.25%) 0.25 ۲۰:۴۹:۱۹
INR/RUB 1.0035 1.0033 1.0054 1.0033 (0.13%) 0.0013 ۰۱:۲۱:۱۹
PKR/INR 0.4551 0.4537 0.4562 0.4559 (0.29%) 0.0013 ۱۹:۲۸:۱۹
ISK/RUB 0.5334 0.5315 0.5334 0.5315 (0.21%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۱۷
PKR/ISK 0.8597 0.8597 0.8614 0.8614 (0.08%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۷
PKR/JMD 0.8146 0.814 0.8167 0.8167 (0.28%) 0.0023 ۲۱:۴۲:۱۹
JPY/RUB 0 0.7054 0.7068 0.7054 (0%) 0 ۱۷ فروردین
PKR/JPY 0 0.6468 0.6514 0.6484 (0%) 0 ۱۷ فروردین
JPY/RUB RTS 0.705 0.7048 0.7062 0.7048 (0.11%) 0.0008 ۰۱:۲۱:۱۹
PKR/KES 0.6337 0.6325 0.6344 0.6344 (0.21%) 0.0013 ۲۱:۰۷:۱۸
PKR/KRW 7.4 7.4 7.4 7.4 (0.14%) 0.01 ۰۰:۴۲:۱۷
KZT/RUB 0.1723 0.1722 0.1726 0.1722 (0.17%) 0.0003 ۰۱:۲۱:۲۰
PKR/LBP 9.15 9.03 9.15 9.08 (0.11%) 0.01 ۲۲:۴۲:۱۹
PKR/LKR 1.1448 1.1339 1.1448 1.142 (0.45%) 0.0051 ۱۴:۲۸:۲۰
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 0 3.0599 3.125 3.0643 (0%) 0 ۱۷ فروردین
NOK/RUB 0 7.2187 7.3675 7.2233 (0%) 0 ۱۷ فروردین
PKR/NPR 0.7284 0.726 0.7291 0.7291 (0.65%) 0.0047 ۱۶:۲۱:۲۲
NZD/RUB 44.88 44.82 44.95 44.85 (0.04%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۸
PHP/RUB 1.5049 1.5049 1.5089 1.5081 (0.15%) 0.0022 ۰۱:۲۱:۲۰
PKR/PHP 0.304 0.3033 0.304 0.3033 (0.3%) 0.0009 ۰۱:۲۱:۲۰
PKR/RUB 0.4575 0.4573 0.4586 0.4574 (0.11%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۸
PKR/THB 0.1975 0.1974 0.1975 0.1975 (0.05%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۸
PKR/XAF 3.62 3.6173 3.6597 3.6315 (0.58%) 0.0211 ۲۱:۴۲:۲۰
PKR/XOF 3.6162 3.5135 3.6791 3.6501 (0.96%) 0.0346 ۲۲:۴۲:۲۰
PLN/RUB 18.1 18.02 18.1 18.03 (0.28%) 0.05 ۰۱:۲۱:۲۰
RON/RUB 17.139 17.114 17.1664 17.1151 (0.17%) 0.0285 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/RUB 20.3417 20.3368 20.38 20.3368 (0.13%) 0.0258 ۰۱:۴۲:۱۸
SEK/RUB 0 7.5085 7.5153 7.5085 (0%) 0 ۱۷ فروردین
SGD/RUB 53.17 53.14 53.24 53.17 (0.08%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۸
THB/RUB 2.3172 2.3165 2.3221 2.3165 (0.17%) 0.0039 ۰۱:۲۱:۲۰
TRY/RUB 11.36 11.36 11.4 11.36 (0.09%) 0.01 ۰۱:۰۷:۱۷
TWD/RUB 2.529 2.529 2.5337 2.529 (0.1%) 0.0025 ۰۱:۲۱:۲۰
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 0 4.0171 4.0194 4.0194 (0%) 0 ۱۷ فروردین
UAH/RUB 2.7853 2.7845 2.7905 2.7846 (0.13%) 0.0035 ۰۱:۴۲:۱۸
XAU/RUB 123861.27 123861.27 123861.27 123861.27 (3.5%) 4339.68 ۱۱:۱۴:۱۲
KRW/RUB 0.0619 0.0619 0.0619 0.0619 (0.81%) 0.0005 ۱۳:۵۶:۳۰
PKR/EUR 0 0.0055 0.0055 0.0055 (0%) 0 ۹ فروردین
PKR/GBP 0 0.0049 0.0049 0.0049 (0%) 0 ۱۷ فروردین
PKR/USD 0 0.006 0.006 0.006 (0%) 0 ۱۲ فروردین
PKR/ZAR 0 0.1144 0.1144 0.1144 (0%) 0 ۱۷ فروردین
BTC/RUB 530016 530016 530016 530016 (2.85%) 15118 ۱۳:۵۶:۳۰
XAG/RUB 1101.78 1101.78 1101.78 1101.78 (0.34%) 3.71 ۱۳:۵۶:۳۰
CZK/RUB 2.9806 2.9733 2.9841 2.9733 (0.2%) 0.006 ۰۱:۴۲:۱۶
TJS/RUB 7.4912 7.4912 7.5119 7.5119 (0.2%) 0.015 ۰۱:۴۲:۱۸
UZS/RUB 0.008 0.008 0.0081 0.008 (1.25%) 0.0001 ۲۲:۲۱:۲۲
MDL/RUB 4.1486 4.1482 4.1606 4.1606 (0.18%) 0.0073 ۰۱:۴۲:۱۷
KGS/RUB 0.9013 0.9012 0.9039 0.9039 (0.18%) 0.0016 ۰۱:۴۲:۱۷
SDR/RUB 103.0169 102.8523 103.2271 102.8613 (0.18%) 0.1863 ۰۱:۴۲:۱۸
BGN/RUB 42.3614 42.2875 42.437 42.3865 (0.08%) 0.0327 ۰۱:۴۲:۱۵
TMT/RUB 21.896 21.896 21.9564 21.9564 (0.2%) 0.0438 ۰۱:۴۲:۱۸
USD/RUB TOM 76.515 76.5088 76.7392 76.7375 (0.32%) 0.2432 ۰۱:۳۶:۰۵
USD/RUB TOD 76.475 76.4675 76.6675 76.5725 (0.07%) 0.05 ۰۱:۳۶:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی