شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHS All Shares

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 145.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 737.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی