شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/DKK Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون دانمارک 6.8723 6.8705 6.8786 6.8727 (0.04%) 0.0029 ۰۳:۰۱:۰۵
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8705 1.8705 1.8725 1.8721 (0.11%) 0.0021 ۰۲:۴۲:۱۳
AUD/DKK 4.2844 4.2801 4.287 4.2864 (0.02%) 0.0009 ۰۲:۴۲:۱۵
ARS/DKK 0.1055 0.1055 0.1057 0.1057 (0.28%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۵
BRL/DKK 1.3337 1.3337 1.3427 1.342 (0.64%) 0.0086 ۰۲:۴۲:۱۵
CAD/DKK 4.898 4.898 4.9089 4.9064 (0.22%) 0.011 ۰۲:۴۲:۱۵
CHF/DKK 7.0756 7.0724 7.0764 7.0724 (0.02%) 0.0015 ۰۲:۴۲:۱۳
PHP/CLP 16.76 16.72 16.76 16.72 (0.42%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۴
CNY/DKK 0.9729 0.9729 0.9738 0.9736 (0.09%) 0.0009 ۰۲:۴۲:۱۵
PHP/CNY 0.14 0.1398 0.14 0.1398 (0.21%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
PHP/CZK 0.4942 0.4942 0.4962 0.4951 (0.16%) 0.0008 ۰۲:۴۲:۱۶
EUR/DKK 7.4648 7.4642 7.4665 7.4651 (0%) 0.0001 ۰۲:۲۸:۱۴
NZD/DKK 4.1375 4.1317 4.1375 4.1329 (0.17%) 0.0069 ۰۲:۴۲:۱۵
NOK/DKK 0.6698 0.6698 0.6719 0.6718 (0.22%) 0.0015 ۰۲:۴۲:۱۴
GBP/DKK 8.5156 8.5135 8.5218 8.5191 (0.04%) 0.0038 ۰۲:۴۲:۱۵
HKD/DKK 0.8864 0.8864 0.8872 0.8871 (0.1%) 0.0009 ۰۲:۴۲:۱۴
JPY/DKK 0.0632 0.0632 0.0634 0.0634 (0.16%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۳
MXN/DKK 0.286 0.2854 0.2869 0.2869 (0.03%) 0.0001 ۰۲:۴۲:۱۴
MYR/DKK 1.5812 1.5812 1.5828 1.5827 (0.11%) 0.0018 ۰۲:۴۲:۱۴
PLN/DKK 1.6479 1.6474 1.6494 1.6482 (0.01%) 0.0002 ۰۲:۴۲:۱۴
SEK/DKK 0.6831 0.6823 0.6835 0.6823 (0.09%) 0.0006 ۰۲:۴۲:۱۳
SGD/DKK 4.8214 4.8214 4.8251 4.8243 (0.1%) 0.0047 ۰۲:۴۲:۱۳
UAH/DKK 0.2515 0.2515 0.2517 0.2517 (0.12%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۲
ZAR/DKK 0.377 0.377 0.3782 0.3772 (0.16%) 0.0006 ۰۲:۴۲:۱۳
INR/DKK 0.0906 0.0905 0.0906 0.0905 (0%) 0 ۰۲:۰۷:۱۸
PHP/DKK 0.1362 0.136 0.1363 0.136 (0.07%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۳
RUB/DKK 0.0916 0.0916 0.0918 0.0918 (0.33%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۴
SAR/DKK 1.8268 1.8268 1.8287 1.8284 (0.08%) 0.0014 ۰۲:۴۲:۱۶
THB/DKK 0.2101 0.2099 0.2102 0.21 (0%) 0 ۰۲:۲۸:۱۶
TRY/DKK 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 (0.27%) 0.0027 ۰۲:۴۲:۱۳
TWD/DKK 0.2282 0.2282 0.2287 0.2287 (0.31%) 0.0007 ۰۲:۴۲:۱۲
VEF/DKK 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۱ آذر
PHP/EGP 0.313 0.3125 0.3131 0.3125 (0.19%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۴
PHP/HKD 0.1536 0.1533 0.1536 0.1533 (0.26%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/HUF 6.5422 6.5314 6.5464 6.536 (0.05%) 0.0034 ۰۲:۴۲:۱۶
PHP/IDR 320.92 320.41 321.05 320.41 (0.2%) 0.64 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/INR 1.5048 1.5024 1.5054 1.5024 (0.2%) 0.003 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/ISK 2.8479 2.8432 2.8496 2.8439 (0.1%) 0.0029 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/JMD 2.7338 2.73 2.7354 2.73 (0.18%) 0.0048 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/JPY 2.1565 2.1529 2.1576 2.1537 (0.15%) 0.0033 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/KES 2.1038 2.1005 2.1046 2.1005 (0.24%) 0.005 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/KRW 24.08 24.06 24.09 24.06 (0.12%) 0.03 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/LBP 30.09 30.04 30.1 30.04 (0.23%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/LKR 3.8431 3.837 3.8446 3.837 (0.2%) 0.0076 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/MAD 0.2036 0.203 0.2037 0.2031 (0.2%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/MXN 0.4774 0.4748 0.4774 0.4748 (0.34%) 0.0016 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/MYR 0.086 0.086 0.086 0.086 (0.23%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/NAD 0.3623 0.3617 0.3625 0.3617 (0.22%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/NOK 0.2035 0.2031 0.2035 0.2031 (0.15%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/NPR 2.421 2.4171 2.4219 2.4171 (0.2%) 0.0048 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/PKR 3.338 3.3327 3.3393 3.3327 (0.2%) 0.0066 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/RUB 1.4876 1.4822 1.4878 1.4822 (0.39%) 0.0058 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/SEK 0.1994 0.1994 0.1998 0.1996 (0.05%) 0.0001 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/THB 0.6479 0.6477 0.6479 0.6477 (0.14%) 0.0009 ۰۲:۰۷:۱۹
PHP/TRY 0.1343 0.1339 0.1344 0.1339 (0.37%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/XAF 11.9563 11.9374 11.9611 11.9374 (0.24%) 0.0284 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/XOF 12.0483 12.0293 12.0531 12.0293 (0.33%) 0.0397 ۰۱:۴۲:۱۵
PHP/ZAR 0.3614 0.3599 0.3616 0.3609 (0.33%) 0.0012 ۰۲:۴۲:۱۷
PHP/AUD 0 0.032 0.032 0.032 (0%) 0 ۱۹ فروردین
BGN/DKK 0 3.8038 3.8038 3.8038 (0%) 0 ۲۰ فروردین
COP/DKK 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۲۳ اسفند
CZK/DKK 0 0.2747 0.2747 0.2747 (0%) 0 ۲۰ فروردین
HUF/DKK 0 0.0208 0.0208 0.0208 (0%) 0 ۲۰ فروردین
ISK/DKK 0 0.0479 0.0479 0.0479 (0%) 0 ۲۰ فروردین
PHP/NZD 0 0.0329 0.0329 0.0329 (0%) 0 ۱۹ فروردین
PHP/GBP 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۹ فروردین
PHP/USD 0 0.0197 0.0198 0.0198 (0%) 0 ۲۰ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی