iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 470 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 573 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.68%