iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMX Helsinki 25

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 391.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 431.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 281.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 145.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.64%