شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nomura Nikkei 225 USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.7%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی