شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,566,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 66,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,786,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 713,158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,645,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,854,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,706,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,793,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی