iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,685,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,194,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,132,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,747,083 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,135,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,744,342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,117,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,762,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.58%