iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MNSE 10

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 780 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.49%