شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mitsui Fudosan

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 496.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 642.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.68%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی