iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KLP AksjeGlobal indeks 1 A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.606 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 97.606 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 219.606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 388.606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.17%