شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Kempen Orange Fund N.V.

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی