شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/RUB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 76.9525 76.1335 77.6232 76.2178 (0.68%) 0.5197 ۱۸:۲۹:۳۴
درهم امارات / 20.8251 20.7352 20.8519 20.7706 (0.26%) 0.0543 ۱۸:۲۸:۴۹
AUD/RUB 46.01 45.86 46.45 46.36 (1.11%) 0.51 ۱۸:۲۸:۴۷
ARS/RUB 1.1799 1.1733 1.1799 1.1747 (0.31%) 0.0037 ۱۸:۲۸:۴۹
AZN/RUB 45.3625 44.8924 45.7063 44.9705 (0.58%) 0.2623 ۱۸:۲۸:۴۹
BRL/RUB 14.32 14.25 14.54 14.54 (1.68%) 0.24 ۱۸:۲۸:۴۷
BYN/RUB 29.6421 29.589 29.8326 29.7198 (0.03%) 0.0096 ۱۸:۲۸:۵۰
CAD/RUB 53.75 53.65 54.22 53.96 (0.11%) 0.06 ۱۸:۲۸:۴۷
ISK/CHF 0.0069 0.0068 0.0069 0.0068 (0%) 0 ۰۸:۴۹:۱۶
CHF/RUB 78.3 77.95 78.38 78.02 (0.32%) 0.25 ۱۸:۲۸:۴۷
CHF/RUB RTS 78.3681 77.9548 78.3681 78.0296 (0.37%) 0.2902 ۱۸:۲۸:۵۰
ISK/CLP 6.0296 5.9329 6.0296 5.9329 (1.64%) 0.0971 ۱۸:۲۸:۵۰
CNY/RUB 10.7986 10.746 10.7986 10.7565 (0.26%) 0.028 ۱۸:۲۸:۵۰
ISK/CZK 0.1786 0.1772 0.1787 0.1775 (0.73%) 0.0013 ۱۸:۲۸:۵۰
DKK/RUB 11.0755 11.0155 11.0924 11.0273 (0.37%) 0.0411 ۱۸:۲۸:۵۰
EUR/RUB 83.068 82.305 83.875 82.373 (0.8%) 0.657 ۱۸:۲۸:۴۷
GBP/RUB 93.611 93.45 94.143 93.727 (0.14%) 0.132 ۱۸:۲۸:۴۷
GEL/RUB 24.0919 23.9653 24.1274 23.9653 (0.78%) 0.1867 ۱۸:۲۸:۵۲
HKD/RUB 9.8669 9.8305 9.8788 9.8422 (0.25%) 0.0243 ۱۸:۲۸:۵۲
HUF/RUB 0.2262 0.2254 0.2278 0.226 (0.04%) 0.0001 ۱۸:۲۸:۵۲
ISK/HUF 2.3519 2.3286 2.356 2.345 (0.31%) 0.0073 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/IDR 114.3 114.01 115.35 114.1 (0.18%) 0.21 ۱۸:۲۸:۵۱
INR/RUB 1.0038 1.0002 1.0047 1.0013 (0.2%) 0.002 ۱۸:۰۷:۵۷
ISK/INR 0.5295 0.5283 0.53 0.5287 (0.21%) 0.0011 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/JPY 0.7534 0.7534 0.7597 0.7567 (0.41%) 0.0031 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/KRW 8.6009 8.5227 8.6009 8.5244 (0.89%) 0.0758 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/PHP 0.3524 0.3512 0.3531 0.3516 (0.26%) 0.0009 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/PKR 1.1587 1.1587 1.1683 1.1661 (0.11%) 0.0013 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/RUB 0.5322 0.5289 0.5322 0.5297 (0.34%) 0.0018 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/THB 0.2296 0.2279 0.2296 0.2283 (0.53%) 0.0012 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/XAF 4.2204 4.2095 4.2222 4.2178 (0.07%) 0.0029 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/JMD 0.9491 0.9434 0.9527 0.9441 (0.54%) 0.0051 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/KES 0.7372 0.7331 0.7404 0.7368 (0.07%) 0.0005 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/LKR 1.3272 1.3272 1.3457 1.3425 (1.15%) 0.0152 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/LBP 10.54 10.53 10.56 10.54 (0.09%) 0.01 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/NPR 0.8467 0.8454 0.8481 0.8466 (0.09%) 0.0008 ۱۸:۲۸:۵۱
ISK/XOF 4.2419 4.2315 4.2461 4.2399 (0.05%) 0.0023 ۱۸:۲۸:۵۱
JPY/RUB 0.7058 0.6979 0.7068 0.6997 (0.81%) 0.0057 ۱۸:۲۸:۴۷
JPY/RUB RTS 0.7015 0.6974 0.7021 0.6997 (0.73%) 0.0051 ۱۸:۲۸:۵۱
KZT/RUB 0.1726 0.1726 0.1747 0.1739 (0.99%) 0.0017 ۱۸:۲۸:۵۱
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.0581 2.9775 3.067 3.0656 (0.04%) 0.0013 ۱۸:۲۸:۴۷
NOK/RUB 7.2234 7.2183 7.3078 7.2701 (0.65%) 0.0468 ۱۸:۲۸:۴۷
NZD/RUB 44.94 44.77 45.4 45.35 (1.11%) 0.5 ۱۸:۲۸:۵۲
PHP/RUB 1.5084 1.5034 1.5109 1.5063 (0.12%) 0.0018 ۱۸:۲۸:۵۲
PKR/RUB 0.4598 0.4555 0.4598 0.4565 (0.2%) 0.0009 ۱۸:۲۸:۵۲
PLN/RUB 18.02 18 18.17 18.05 (0.11%) 0.02 ۱۸:۲۸:۵۲
RON/RUB 17.1065 17.028 17.1432 17.0456 (0.41%) 0.0695 ۱۸:۲۸:۵۲
SAR/RUB 20.3192 20.2641 20.36 20.2925 (0.22%) 0.0443 ۱۸:۲۸:۵۲
SEK/RUB 7.5161 7.4977 7.5582 7.5098 (0.02%) 0.0013 ۱۸:۲۸:۴۷
SGD/RUB 53.13 53.07 53.39 53.22 (0.09%) 0.05 ۱۸:۲۸:۵۲
THB/RUB 2.3158 2.3158 2.3288 2.3202 (0.16%) 0.0037 ۱۸:۲۸:۵۲
TRY/RUB 11.37 11.25 11.37 11.25 (0.98%) 0.11 ۱۸:۲۸:۵۲
TWD/RUB 2.5274 2.5217 2.5346 2.5234 (0.22%) 0.0056 ۱۸:۲۸:۵۲
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.0111 3.9543 4.0664 4.0664 (1.17%) 0.047 ۱۸:۲۸:۴۷
UAH/RUB 2.8065 2.7922 2.8116 2.8116 (0.97%) 0.027 ۱۸:۲۸:۵۲
ISK/DKK 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 (0.21%) 0.0001 ۰۹:۱۴:۱۵
XAU/RUB 124433.43 124433.43 124433.43 124433.43 (0.46%) 572.16 ۱۱:۱۴:۲۴
KRW/RUB 0.0619 0.0619 0.0619 0.0619 (0.81%) 0.0005 ۱۳:۵۶:۳۰
ISK/NOK 0 0.0738 0.0738 0.0738 (0%) 0 ۱۴ فروردین
BTC/RUB 530016 530016 530016 530016 (2.85%) 15118 ۱۳:۵۶:۳۰
XAG/RUB 1101.78 1101.78 1101.78 1101.78 (0.34%) 3.71 ۱۳:۵۶:۳۰
ISK/SEK 0 0.0714 0.0714 0.0714 (0%) 0 ۱۴ فروردین
ISK/USD 0 0.0069 0.007 0.0069 (0%) 0 ۱۷ فروردین
ISK/GBP 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۱۴ فروردین
CZK/RUB 2.9768 2.9768 2.9972 2.9871 (0.46%) 0.0138 ۱۸:۲۸:۵۰
TJS/RUB 7.5334 7.4599 7.5893 7.4723 (0.53%) 0.0396 ۱۸:۲۸:۵۲
UZS/RUB 0.0081 0.0079 0.0081 0.008 (0%) 0 ۱۵:۰۷:۴۲
MDL/RUB 4.1725 4.084 4.2041 4.1362 (0.59%) 0.0244 ۱۸:۲۸:۵۱
KGS/RUB 0.9065 0.8971 0.9133 0.8986 (0.59%) 0.0053 ۱۸:۲۸:۵۱
SDR/RUB 102.9781 102.3255 102.9781 102.412 (0.44%) 0.4493 ۱۸:۲۸:۵۲
BGN/RUB 42.4169 42.0558 42.8612 42.1346 (0.6%) 0.2519 ۱۸:۲۸:۴۹
TMT/RUB 22.0193 21.7928 22.1827 21.821 (0.62%) 0.1354 ۱۸:۲۸:۵۲
USD/RUB TOM 76.9525 76.1335 77.6232 76.2225 (0.68%) 0.515 ۱۸:۲۹:۳۴
USD/RUB TOD 77.187 76.1325 77.44 76.445 (0.17%) 0.1275 ۱۳:۳۶:۲۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی