شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IQD/USD Ask

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 2020/02/05 1398/11/16 1398-11-16
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 2020/01/03 1398/10/13 1398-10-13
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 2019/10/30 1398/08/08 1398-08-08
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
0.0084 0.0084 0.0085 0.0084 2019/10/23 1398/08/01 1398-08-01
0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 2018/05/11 1397/02/21 1397-02-21

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص IQD/USD Ask

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی