شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/MXN Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 24.859 24.3439 24.9 24.3474 (2.11%) 0.5136 ۱۳:۰۱:۳۶
روپیه هند / دلار 0.0131 0.0131 0.0132 0.0132 (0%) 0 ۰۵:۲۲:۰۴
درهم امارات / 6.7665 6.6302 6.7665 6.6302 (1.93%) 0.128 ۱۲:۴۲:۳۸
AUD/MXN 15.1328 14.9546 15.1496 15.0838 (0.19%) 0.0288 ۱۲:۴۲:۳۸
ARS/MXN 0.3826 0.3762 0.3826 0.3762 (1.52%) 0.0057 ۱۲:۴۲:۳۸
BOB/MXN 3.6047 3.5321 3.6047 3.5321 (1.93%) 0.0682 ۱۲:۴۲:۳۸
BRL/MXN 4.6902 4.6107 4.6902 4.6107 (1.66%) 0.0764 ۱۲:۴۲:۳۸
INR/BRL 0.0698 0.0693 0.0699 0.0699 (0.29%) 0.0002 ۱۲:۴۲:۳۸
CAD/MXN 17.6168 17.3849 17.6168 17.3849 (1.17%) 0.2032 ۱۲:۴۲:۳۸
CHF/MXN 25.4148 25.0328 26.049 25.0328 (1.36%) 0.3404 ۱۲:۴۲:۳۶
INR/CLP 11.22 11.21 11.25 11.25 (0.09%) 0.01 ۱۲:۴۲:۳۹
CLP/MXN 0.0292 0.0286 0.0292 0.0286 (1.75%) 0.0005 ۱۲:۴۲:۳۷
INR/CNY 0.0934 0.0932 0.0943 0.0934 (0.11%) 0.0001 ۱۲:۴۲:۳۷
CNY/MXN 3.5042 3.4519 3.5042 3.4519 (1.39%) 0.048 ۱۲:۴۲:۳۹
COP/MXN 0.0064 0.0061 0.0064 0.0061 (1.64%) 0.0001 ۱۲:۲۱:۴۳
INR/CZK 0.3363 0.3318 0.3368 0.3326 (0.99%) 0.0033 ۱۲:۴۲:۳۹
DKK/MXN 3.5935 3.5483 3.7089 3.5483 (1.11%) 0.0394 ۱۲:۴۲:۳۷
INR/DKK 0.0911 0.0905 0.0911 0.0907 (0.33%) 0.0003 ۱۲:۴۲:۳۹
INR/EGP 0.2081 0.2081 0.2087 0.2087 (0.34%) 0.0007 ۱۲:۴۲:۳۹
EUR/MXN 26.8298 26.494 27.317 26.494 (1.12%) 0.2963 ۱۲:۴۲:۳۷
INR/EUR 0.0121 0.0121 0.0122 0.0122 (0%) 0 ۱۲:۴۲:۳۷
GBP/MXN 30.4434 30.0492 30.4434 30.0598 (1.56%) 0.4676 ۱۲:۴۲:۳۹
INR/GBP 0.0108 0.0107 0.0108 0.0107 (0%) 0 ۰۹:۰۰:۲۹
HKD/MXN 3.208 3.1435 3.2869 3.1435 (1.84%) 0.0579 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/HKD 0.1018 0.1018 0.1024 0.1024 (0.39%) 0.0004 ۱۲:۴۲:۳۷
INR/HUF 4.4432 4.3774 4.4476 4.3774 (1.33%) 0.0584 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/IDR 215.73 214.38 217.19 214.38 (0.97%) 2.07 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/JPY 1.4365 1.4324 1.4394 1.4394 (0.22%) 0.0032 ۱۲:۴۲:۳۷
INR/KRW 16.157 16.059 16.157 16.059 (0.51%) 0.0821 ۱۲:۴۲:۳۷
INR/PKR 2.1491 2.1491 2.2196 2.2196 (0.36%) 0.0079 ۱۲:۴۲:۳۶
INR/THB 0.4322 0.4313 0.4333 0.4326 (0.19%) 0.0008 ۱۲:۴۲:۳۵
INR/TWD 0.3973 0.3971 0.3981 0.398 (0.03%) 0.0001 ۱۲:۴۲:۳۵
INR/PHP 0.6648 0.6648 0.6689 0.6663 (0.05%) 0.0003 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/ISK 1.8987 1.8877 1.8996 1.8915 (0.34%) 0.0064 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/JMD 1.8044 1.8032 1.8102 1.8102 (0.39%) 0.007 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/KES 1.399 1.3979 1.4039 1.4039 (0.34%) 0.0048 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/LBP 20.01 19.99 20.07 20.07 (0.4%) 0.08 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/LKR 2.5479 2.5479 2.5567 2.5567 (0.38%) 0.0098 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/MAD 0.1356 0.1352 0.1358 0.1356 (0.07%) 0.0001 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/MXN 0.3271 0.3218 0.3271 0.3218 (1.52%) 0.0049 ۱۲:۲۱:۴۶
INR/MYR 0.0574 0.0573 0.0575 0.0574 (0.17%) 0.0001 ۱۲:۴۲:۳۷
INR/NAD 0.2462 0.2429 0.2468 0.243 (0.99%) 0.0024 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/NOK 0.1374 0.1354 0.1381 0.1359 (1.03%) 0.0014 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/NPR 1.6058 1.5998 1.6071 1.6002 (0.31%) 0.0049 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/RUB 1.003 0.9939 1.003 0.9988 (0.33%) 0.0033 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/SEK 0.1331 0.1321 0.1335 0.1323 (0.83%) 0.0011 ۱۲:۴۲:۳۶
INR/TRY 0.0893 0.0886 0.0893 0.0889 (0.56%) 0.0005 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/XAF 7.9991 7.9991 8.029 8.029 (0.44%) 0.0353 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/XOF 8.04 8.0353 8.0653 8.0653 (0.37%) 0.03 ۱۲:۴۲:۴۰
INR/ZAR 0.2514 0.2428 0.2514 0.2431 (0.9%) 0.0022 ۱۲:۲۱:۴۱
JPY/MXN 0.2279 0.2238 0.2347 0.2238 (1.65%) 0.0037 ۱۲:۴۲:۴۰
SGD/MXN 17.3508 17.1087 17.7269 17.1087 (1.33%) 0.2275 ۱۲:۴۲:۳۵
NOK/MXN 2.3836 2.349 2.3847 2.3691 (0.51%) 0.0122 ۱۲:۴۲:۴۱
NZD/MXN 14.7412 14.5641 14.7412 14.6159 (0.82%) 0.1196 ۱۲:۴۲:۴۱
PHP/MXN 0.4922 0.483 0.4922 0.483 (1.59%) 0.0077 ۱۲:۴۲:۴۱
PLN/MXN 5.8776 5.8101 5.8776 5.8357 (0.68%) 0.0398 ۱۲:۴۲:۴۱
RUB/MXN 0.3262 0.3224 0.3262 0.3224 (1.09%) 0.0035 ۱۲:۴۲:۳۶
SAR/MXN 6.6094 6.4819 6.6094 6.4819 (1.84%) 0.1193 ۱۲:۴۲:۴۱
SEK/MXN 2.4539 2.426 2.4539 2.4358 (0.63%) 0.0153 ۱۲:۴۲:۴۱
THB/MXN 0.7573 0.7448 0.7573 0.7448 (1.66%) 0.0124 ۱۲:۴۲:۴۱
TRY/MXN 3.6655 3.6249 3.6655 3.6249 (0.92%) 0.0333 ۱۲:۴۲:۴۱
TWD/MXN 0.8234 0.81 0.8234 0.81 (1.46%) 0.0118 ۱۲:۴۲:۴۱
VEF/MXN 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 (33.33%) 0.0001 ۱۱:۴۲:۲۶
ZAR/MXN 1.33 1.3157 1.33 1.3255 (0.68%) 0.009 ۱۲:۴۲:۳۶
PYG/MXN 0 0.0038 0.0039 0.0038 (0%) 0 ۱۸ فروردین
UYU/MXN 0.5574 0.5463 0.5574 0.5463 (1.81%) 0.0099 ۱۲:۴۲:۴۱
PEN/MXN 7.3233 7.1808 7.3233 7.1808 (1.85%) 0.1332 ۱۲:۴۲:۴۱
INR/AUD 0.0218 0.0215 0.0218 0.0215 (1.86%) 0.0004 ۱۰:۴۹:۱۴
INR/CAD 0 0.0186 0.0186 0.0186 (0%) 0 ۱۴ فروردین
CZK/MXN 0.966 0.966 0.966 0.966 (3.18%) 0.0307 ۰۹:۱۴:۱۳
XAU/MXN 40769.88 40769.88 40769.88 40769.88 (1.32%) 538.23 ۱۱:۱۴:۱۴
INR/CHF 0.0129 0.0129 0.0129 0.0129 (0.78%) 0.0001 ۱۰:۴۹:۱۴
INR/NZD 0.022 0.022 0.022 0.022 (1.36%) 0.0003 ۱۰:۴۹:۱۴
INR/SGD 0.0188 0.0188 0.0188 0.0188 (0.53%) 0.0001 ۱۰:۴۹:۱۴
BTC/MXN 0 168993.6 168993.6 168993.6 (0%) 0 ۱۷ فروردین
ETH/MXN 0 3910.0098 3910.0098 3910.0098 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
LTC/MXN 0 1710.62 1710.62 1710.62 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/MXN 375.92 375.92 375.92 375.92 (1.7%) 6.28 ۱۰:۵۶:۱۷
XRP/MXN 0 4.49 4.49 4.49 (0%) 0 ۱۷ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی