شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HKD/IDR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 130.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 269.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 299.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.46%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی