شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

/ درهم امارات

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.6727 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۱۵ فروردین
دلار هنگ کنگ / دلار 0 0.1289 0.129 0.129 (0%) 0 ۶ فروردین
/ درهم امارات 2.5981 2.5853 2.5981 2.5853 (0.37%) 0.0095 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 3.7689 3.7573 3.7689 3.7573 (0.2%) 0.0077 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 0.5325 0.5316 0.5325 0.5318 (0.06%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 3.9762 3.9696 3.9762 3.9696 (0.07%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 4.5092 4.5041 4.51 4.5085 (0.04%) 0.0018 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 0.034 0.0338 0.0343 0.0339 (0.59%) 0.0002 ۲۳:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 0.0569 0.0566 0.0569 0.0566 (0.35%) 0.0002 ۲۲:۰۰:۴۲
/ درهم امارات 2.2045 2.2015 2.2045 2.2018 (0.15%) 0.0034 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 0.6912 0.6866 0.6912 0.6866 (0.87%) 0.006 ۰۱:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 0.5183 0.5175 0.5186 0.5179 (0.14%) 0.0007 ۲۰:۲۸:۱۶
/ درهم امارات 0.4738 0.4737 0.4739 0.4738 (0.02%) 0.0001 ۲۳:۴۲:۱۸
/ درهم امارات 0.1478 0.147 0.1478 0.1472 (0.75%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 0.3479 0.3464 0.3479 0.3469 (0.14%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 2.1549 2.1523 2.1549 2.1537 (0.06%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 0.8682 0.8649 0.8682 0.8657 (0.17%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 0.0479 0.0479 0.048 0.048 (0%) 0 ۰۰:۴۲:۱۴
/ درهم امارات 0.9766 0.9766 0.9766 0.9766 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 0.3611 0.3606 0.3611 0.3606 (0.11%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 2.5527 2.5512 2.5541 2.5533 (0.05%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 0.1112 0.1112 0.1113 0.1112 (0.09%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 0.5461 0.5452 0.5461 0.5453 (0.06%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۵
/ درهم امارات 0.1215 0.1214 0.1215 0.1214 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۵
VEF/AED 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
/ درهم امارات 0.193 0.1928 0.1934 0.193 (0.1%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۲
/ درهم امارات 0 0.2326 0.2335 0.2332 (0%) 0 ۱۴ فروردین
/ درهم امارات 11.728 11.728 11.81 11.81 (0.43%) 0.05 ۱۸:۴۲:۱۴
/ درهم امارات 5.1815 5.1727 5.1815 5.1727 (0.15%) 0.0078 ۰۱:۴۲:۱۲
HKD/AUD 0.2151 0.2151 0.2153 0.2152 (0.09%) 0.0002 ۰۱:۰۷:۱۴
HKD/ARS 8.372 8.372 8.3743 8.3743 (0.01%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۵
HKD/BBD 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۸
HKD/BHD 0.0486 0.0486 0.0487 0.0486 (0.21%) 0.0001 ۱۱:۰۷:۱۵
HKD/BRL 0.6859 0.6859 0.6903 0.6903 (0.85%) 0.0058 ۰۱:۴۲:۱۵
HKD/CAD 0.1824 0.1824 0.1831 0.1831 (0.27%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۵
HKD/CHF 0.1258 0.1258 0.1261 0.1261 (0.16%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۵
HKD/CLP 111.92 111.92 111.93 111.93 (0.05%) 0.06 ۰۱:۰۷:۱۵
HKD/CNY 0.9151 0.9151 0.9152 0.9152 (0%) 0 ۰۱:۰۷:۱۳
HKD/CZK 3.3182 3.3182 3.3231 3.3196 (0.02%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/DKK 0.8901 0.8901 0.8916 0.8912 (0.06%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۴
HKD/EGP 2.0378 2.0378 2.038 2.038 (0%) 0 ۰۱:۰۷:۱۵
HKD/EUR 0.1192 0.1192 0.1194 0.1194 (0.08%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/GBP 0.1052 0.1051 0.1052 0.1051 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۸
HKD/JPY 13.9715 13.9715 13.9942 13.9933 (0.13%) 0.0179 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/IDR 2121.98 2121.79 2121.98 2121.95 (0.46%) 9.75 ۰۱:۲۱:۱۶
HKD/INR 9.8353 9.834 9.8353 9.8351 (0.59%) 0.0578 ۰۱:۲۱:۱۶
HKD/KRW 159.91 159.62 159.93 159.64 (0.23%) 0.37 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/MXN 3.1952 3.1952 3.2325 3.2325 (1.13%) 0.036 ۰۱:۴۲:۱۳
HKD/MYR 0.564 0.5616 0.564 0.5625 (0%) 0 ۱۸:۴۲:۱۶
HKD/PKR 21.6682 21.6682 21.671 21.671 (0%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
HKD/PLN 0.5461 0.5461 0.5483 0.5483 (0.29%) 0.0016 ۰۱:۰۷:۱۲
HKD/THB 4.2594 4.2588 4.2607 4.2607 (0.06%) 0.0027 ۰۱:۴۲:۱۲
HKD/TWD 3.904 3.9018 3.904 3.904 (0.01%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/ZAR 2.4567 2.4517 2.4595 2.4577 (0.14%) 0.0034 ۰۱:۴۲:۱۳
HKD/HUF 43.81 43.66 43.81 43.66 (0.41%) 0.18 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/ISK 18.56 18.56 18.58 18.58 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۸
HKD/JMD 17.62 17.62 17.62 17.62 (0.34%) 0.06 ۲۱:۴۲:۱۹
HKD/JOD 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 (0.22%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/KES 13.6845 13.6845 13.6856 13.6856 (0%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۸
HKD/LBP 195.87 195.87 195.89 195.89 (0.01%) 0.01 ۰۱:۰۷:۱۶
HKD/LKR 24.63 24.63 24.64 24.64 (0%) 0 ۰۱:۰۷:۱۶
HKD/LTL 0 0.3737 0.3737 0.3737 (0%) 0 ۱۵ اردیبهشت
HKD/MAD 1.3248 1.3245 1.3253 1.3252 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/NAD 2.4273 2.4273 2.4275 2.4275 (0%) 0.0001 ۰۱:۰۷:۱۶
HKD/NOK 1.3633 1.3633 1.3724 1.3724 (0.59%) 0.0081 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/NPR 15.7286 15.7286 15.73 15.73 (0%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/NZD 0.2199 0.2199 0.2202 0.2201 (0.05%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۸
HKD/OMR 0 0.0496 0.0497 0.0497 (0%) 0 ۶ فروردین
HKD/PAB 0 0.1289 0.129 0.129 (0%) 0 ۱۲ فروردین
HKD/PHP 6.5591 6.5434 6.5591 6.5435 (0.28%) 0.0182 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/QAR 0.4739 0.4739 0.474 0.474 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/RON 0.5761 0.5761 0.5769 0.5769 (0.05%) 0.0003 ۰۱:۲۱:۱۸
HKD/RUB 9.869 9.8663 9.8861 9.8665 (0.13%) 0.0126 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/SAR 0.4851 0.4851 0.4852 0.4852 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۸
HKD/SEK 1.3131 1.2892 1.3173 1.3173 (0.3%) 0.004 ۰۱:۴۲:۱۳
HKD/SGD 0.1838 0.1838 0.1858 0.1856 (0.05%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۲
HKD/TRY 0.869 0.8679 0.8697 0.8691 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/VEF 10922.9556 10922.9556 11177.7676 11177.7676 (2.32%) 253.2621 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/XAF 78.33 78.33 78.34 78.34 (0%) 0 ۰۰:۴۲:۱۶
HKD/XCD 0.3508 0.3508 0.3508 0.3508 (0.03%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۹
HKD/XOF 78.73 78.73 78.74 78.74 (0.01%) 0.01 ۰۰:۴۲:۱۶
/ درهم امارات 9.533 9.533 9.533 9.533 (0.05%) 0.0047 ۱۳:۵۶:۱۳
/ درهم امارات 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 (0.91%) 0.0091 ۰۵:۲۱:۱۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی