شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای 18 عیار / 750

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,190,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,099,762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22,238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,550,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 571,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,780,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,342,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی